Wednesday, 18 May 2011

Raden Ahmad of Pattani (1)

The list of names of family members of Raden Ahmad of Pattani is given at this website:
http://radenahmadpattani.blogspot.com/2009/12/salasilah-keturunan-raden-ahmad-pattani.html


SALASILAH KETURUNAN RADEN AHMAD PATTANI 

Pengasas
Raden Ahmad

Berasal dari Pulau Jawa, datang ke Patani sebagai seorang wakil kerajaan Islam Mataram untuk membantu kerajaan Patani mengekang ancaman kerajaan Siam.

Raden Ahmad mempunyai seorang anak yang bernama Haji Wan Abdul Hamid

Generasi Pertama
Haji Wan Abdul Hamid mempunyai 4 orang anak yang bernama Wan Siti Hawa, Haji Zainal Abidin, Wan Awang dan Wan Jamilah

The list builds up for Haji Zainal Abidin's descendants.

0 comments: