Monday, 15 August 2016

Prof Nik Hazlina bt Nik Hussain (O&G)

English: Professorial Talk (open to public)
Malay: Syarahan Umum Pelantikan Profesor (terbuka kepada orang ramai)

Date: 7 August 2016
Venue: Dewan Utama, Kampus Kesihatan, Universiti Sains Malaysia, Kubang Kerian, Kelantan
Time: 8.30 am - 1.00 pm

Speakers:
1. Professor Dr Shaiful Bahari Ismail (Family Medicine/Perubatan Keluarga)
    Topic: "Kesihatan Lelaki di Malaysia - Perkembangan, Isu & Cabaran"
    Translation: "Men's Health in Malaysia - Development, Issues & Challenges"

2. Professor Dr Nik Hazlina Nik Hussain (O&G/Obstetrik dan Ginekologi)
    Topic: "Kesihatan Wanita di Malaysia - Perkembangan, Isu & Cabaran"
    Translation: "Women's Health in Malaysia - Development, Issues & Challenges"Programme booklet (Makalah program)
(This programme booklet was circulated free for this occasion only)
(Makalah program ini diedarkan secara percuma semasa syarahan) 
Summary (Ringkasan)Professorial booklet (makalah pelantikan profesor)
(This booklet can be purchased from USM Publishers)
(Makalah ini boleh dibeli daripada Penerbit USM)PowerPoint presentation (not all slides)Photos after talk
Her parents and husband

Visiting booths on all her publications Awards

Newspaper articles (bound)0 comments: