Thursday, 14 June 2012

Archaeology - Bukit Bunuh, Lenggong in Perak


Conference call:
Field: Archaeogeology
Date: 15-18 July 2012
Venue: Eastin Hotel, Penang
Organiser: Global Archaeology Research Centre, USM

Sent: Thursday, June 14, 2012 4:17:34 PM GMT +08:00
Subject: [staf] PERSIDANGAN ANTARABANGSA ARKEOGEOLOGI IMPAK METEORITE DI KAWASAN BUKIT BUNUH, LENGGONG, PERAK

Salam Sejahtera Prof/Prof Madya/Dr/tuan/puan,

Sukacita dimaklumkan Pusat Penyelidikan Arkeologi Global, USM bersama-sama dengan Jabatan Warisan Negara akan menganjurkan satu persidangan antarabangsa seperti berikut:


Tajuk:

PERSIDANGAN ANTARABANGSA ARKEOGELOGI IMPAK METEORIT DI KAWASAN BUKIT BUNUH, LENGGONG, PERAK (BM)

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARCHAEOGEOLOGY OF METEORITE IMPACT AT THE BUKIT BUNUH AREA, LENGGONG, PERAK (BI)

Tarikh: 15-18 JULAI 2012

Tempat: EASTIN HOTEL, PULAU PINANG

Sehubungan itu, pihak PPAG memohon kerjasama pihak Prof/Prof Madya/Dr/tuan/puan untuk menghebahkan persidangan ini kepada staf dan pelajar masing-masing atau sesiapa yang berminat. Maklumat lanjut persidangan dan borang pendaftaran boleh didapati dalam brosur yang dilampirkan.

Sekian, terima kasih.


Goon Kuang Ok
Penolong Pegawai Tadbir Kanan
Pusat Penyelidikan Arkeologi Global
Universiti Sains Malaysia
________________________________________________________________________________
International Conference.pdfInternational Conference.pdf
381K   View   Download  

0 comments: