Monday, 16 May 2011

En Abdul Rahman bin Haji Talib (1916-1968) [2], 4th Minister of Health (1962-1964)


Tuesday, 18 May 2010 10:55


Allahyarham Y.B. En Abdul Rahman b Hj Talib
Minister of Education, Malaysia (1960-1962)
Minister of Health, Malaysia (1962-1964)
Copyright (C) 2010 Methodist Boys' School Kuala Lumpur Alumni Association.


Source: Eminent Alumni, Methodist Boys' School, Kuala Lumpur Alumni Association
Accessed on 12 May 2011

Other links:
National-hero/77-abdul-rahman-talib
Accessed on 26 October 2012 (Aidiladha 1433 Hijrah)

-----Kementerian Kesihatan juga turut memainkan peranan dalam pemulihan isu-isu sosial serta pembangunan masyarakat, maka Jabatan Kebajikan Masyarakat telah ditempatkan di bawah Kementerian Kesihatan dalam dua tempoh yang berasingan iaitu dari tahun 1956 hingga 1957 dan 1960 hingga 1962. Semasa tempoh pergabungan tersebut, Kementerian dikenali sebagai Kementerian Kesihatan dan Kebajikan Masyarakat dengan menteri pertamanya ialah B. Dato' V.T. Sambanthan (1957 - 1959). Namun bermula dari tahun 1963 Kementerian ditukarkan semula kepada nama asal iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia dengan menteri ke empat iaitu Y.B. En Abdul Rahman Talib (1962 - 1964) yang mana nama tersebut terus kekal sehingga sekarang.

Source: http://www.moh.gov.my/v/latar_belakang

0 comments: